Söderhamnssilver

2020 år kom boken ”Söderhamnssilver från tre sekler” ut, denna skriven av Kjell-Olof Hofsberger som har gjort ett gediget arbete på uppdrag av Söderhamns Museum.

1983 donerade Helge Nord sin stora silversamling till Museet som finns exponerad på entréplan. Däribland finnes bägare, dräktsmycken från Delsbo, silverskedar, tumlare, en tespindel, sockerströare, stryksticksdosor med mera.

Söderhamn hade hela 19 silversmeder och mästare från 1700-tal och framåt som finns detaljerade i boken tillsammans med bilder på deras kreationer.

Boken har kommit till stånd med syfte att lyfta fram den största samlingen i offentlig ägo, av profant Helsingesilver från Söderhamn. Genom boken får läsaren komma föremålen så nära som möjligt, utan att fysiskt ta i dessa och studera de vackra hantverken.

Som en gåva till Söderhamns stad vid dess 400-årsjubileum kom boken till, och genom ord och bild beskriver stadens silversmeder för att levandegöra dessa och deras livs-öden.

Boken om Helge Nords donation är 108 sidor med ingående text och bild som finns tillgänglig på museet.

Söderhamnssilver uppmärksammas i ny bok – P4 Gävleborg | Sveriges Radio

Söderhamns Stadsmuseum

Välkommen till Föreningen Söderhamns Museum (foreningensm.se)